http://www.exlibriscz.cz/exlibriscz.cz/
CurriculumExhibitionsPaintingGraphic ExlibrisIllustrationDesign MedalE-ShopAddress

Painting

Krychle, které nechtějí být krychlemi/Cubes that dont want to be cubes
Krychle, které nechtějí být krychlemi III/Cubes that dont want to be cubes III
Kuřáci opia/Opium smokers
Procházka na hřbitově/Walking in the cemetery
Milenci v rodinné kryptě/Lovers in family crypt
Žlutý létající hřbitov/Yellow flying cemetery
Hráči karet/Cards players
Mořská panna/Mermaid
Zahradka na předměstí/Garden on the Suburb
Továrna na poesii/Poetic factory
Ze šichty/Back from Work
Továrna na lásku/Love factory
Nález iii./Discovery iii.
Sumerský anděl/Sumerian angel
Nález IV/Discovery IV
Dialog/Dialogue
Strážce něhy/Tenderness keeper
Woo-doo/Woo-doo
Nálezy na Nilu/Discoveries at the River Nile
Nálezy v oáze/Discoveries at the oasis
Nálezy I/Discoveries I
Nálezy II/Discoveries II
Plovoucí hřbitov/Floating cemetery
Strážci času/Time watchmen
Kameníci/Stonecutters
Strážci času I/Time watchmen
Strážci stezky/Pathway watchmen
Strážci času III./Time Watchmen III.
Smolíček/Smolicek
strážci času IV./Time Watchmen IV.
Barokní ohlédnutí/Baroque look back
Votivní obraz/Votive picture
 
Jiří Neuwirt
© Jiří Neuwirt, Všechna práva vyhrazena - All rights reserved