http://www.exlibriscz.cz/exlibriscz.cz/
CurriculumExhibitionsPaintingGraphic ExlibrisIllustrationDesign MedalE-ShopAddress

Ilustration

Pohlednice z výletu starých mládenců/Postcard from trip old bachelor
Výlet balónem/Ballon trip
Výlet balónem I/Ballon trip I
Továrna na sex/Sex factory
Trojstěžník/Three-master
Divadelní scéna/Theatre scene
Hostina koprofágů - kresba2/The koprofag feast - kresba2
Hostina koprofágů - kresba 1/The koprofag feast - kresba 1
Hostina koprofágů - kresba/The koprofag feast - kresba
Meluzína/Wintertime
Čerti/Devilry
Vodník/Kelpy
 
Jiří Neuwirt
© Jiří Neuwirt, Všechna práva vyhrazena - All rights reserved